fbpx حذف دو یا چند اسلش از آدرس سایت - Meysmahdavi

حذف دو یا چند اسلش از آدرس سایت

حذف دو یا چند اسلش / از آدرس سایت یا لینکه ها

اگر درخواست URI یا آدرس دارید که شامل چند اسلش پی در پی است ناراحت نباشید. این موضوعی است که در طول سالها بسیاری از مدیران را آزار داده است. خوشبختانه حل این مسئله با استفاده از یک کد با استفاده از .htaccess ساده است. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که کد زیر را کپی کرده و در هر جایی که فایل .htaccess در ریشه سایت خود قرار دارد بگذارید :

 

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteBase /
# Rule 1: remove multiple leading slashes (directly after the TLD)
RewriteCond %{THE_REQUEST} \s/{2,}
RewriteRule (.*) $1 [R=301,L]
# Rule 2: remove multiple slashes in the requested path
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.*)/{2,}(.*)$
RewriteRule (.*) %1/%2 [R=301,L]
</IfModule>

 

به عنوان مثال ، این دستورالعمل به صورت زیر هدایت می شود :

  • https://www.meysmahdavi.com// redirects to https://www.meysmahdavi.com/
  • https://www.meysmahdavi.com//blog-post/ redirects to https://www.meysmahdavi.com/blog-post/
  • https://www.meysmahdavi.com//path/directory/ redirects to https://www.meysmahdavi.com/path/directory/

بنابراین اساساً اسلش های مضاعف را از هر URL حذف می کند.

در مثال بالا همه چیز درست است و اسلش کاملا حذف میشود. تنها ویرایشی که لازم است شما انجام دهید نام دامنه است ، به سادگی Meysmahdavi را با دامنه خود جایگزین کنید و کار شما تمام شده است. فراموش نکنید که همیشه همه چیز را اول کاملاً آزمایش کنید.

ما از کد بالا استفاده میکنیم شما میتوانید تست کنید.

https://www.meysmahdavi.com////blog

  • Share This Story

about author

Meysmahdavi

www.meysmahdavi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *