fbpx رویال پس الیت پلاس - Meysmahdavi

Tag Archive :رویال پس الیت پلاس

PUBG UC
لیست قسمت یوسی پاپجی در جدول زیر میباشد

قیمت یوسی در فروشگاه سامسونگ

ردیفقیمتUCیوسی و رویال
13,300 تومان60 UC60 UC
218,832 تومان330 UC300 UC + 25 هدیه
333,300 تومان660 UC600 UC + 60 هدیه
483,300 تومان1800 UC1500 UC + 300 هدیه
5166,633 تومان3850 UC3000 UC + 850 هدیه
6333,300 تومان8100 UC6000 UC + 2100 هدیه
733,300 تومان600 UCرویال پس الیت
883,300 تومان1800 UCرویال پس الیت پلاس

اگه هدیه برای شما نمایش داده نمیشود از وی پی ان استفاده کنید

این قیمتها در تاریخ 4 مهر 98 از فروشگاه سامسونگ تنظیم شده

برای آموزش نحوه خرید از فروشگاه سامسونگ اینجا را کلیک کنید